Kokoelma: Työpajat ja kurssit

Me uskomme ihmisen kapasiteetin kehittää sisäisiä voimavarojaan ja tulemaan resilienteiksi. Resilientti ihminen ei ainoastaan siedä vaikeuksia vaan tulee vahvemmaksi vaikeuksien keskellä.

Kohdataksemme ympärillä olevia kriisejä sekä omassa elämässämme että ympäröivässä yhteiskunnassa meidän on parannettava sisäisiä taitoja kuten monimutkaisuuden hallintaa, tietoisuutta itsestään, mielen tyyneyttä, ymmärrystä keskinäisriippuvuudestamme, kykyä tunnistaa ja tuntea tunteita. 

Luovuus ja sen kehittäminen ovat yksi tapa kehittää näitä sisäisiä taitoja. Meidän tarjoamissa pajoissa opitaan erilaisia luovia menetelmiä ja harjoitteita, jotka kaikki osaltaan tähtäävät resilienssin kasvattamiseen ja uusien ajattelumallien löytämiseen. 

Tarjoamme pajoja ja kursseja, kuten fyysistä teatteria, improvisaatiota, luovaa kirjoittamista ja näitä yhdisteleviä kokonaisuuksia.