Yrityksille ja yhteisöille

Uuden tarinan aika

Olemme risteyskohdassa. Eteenpäin ei voi enää mennä. Olemme tulleet suorittavan mekanistisen ajattelumme kanssa tien päähän. Emme pysty ratkaisemaan kaikkia päällekkäisiä elämäämme uhkaavia kriisejä niillä työkaluilla, mitä meillä on.

On luovuuden aika.

On aika ottaa uusi puhdas paperi ja kirjoittaa aivan uusi tarina.

Lapset kuvittelevat, leikkivät, heittäytyvät ja uskaltavat olla kokeilevia ilman lamaannuttavaa itsekritiikkiä. Meidän on uudelleen opittava leikki, jotta kykenemme siihen luovuuteen, mitä muuttuva maailma meiltä edellyttää.

Järjestämme luovia pajoja, joissa yhdistämme fyysisen teatterin ensembletyötä, improvisaatiota ja luovaa kirjoittamista kehittääksemme tulevaisuustaitoja. Toimintamme on Inner Development Goals -viitekehyksen inspiroimaa. Me olemme kaksi tulevaisuustaiteilijaa, Saaramaria Kuittinen ja Erika Eva, ja olemme myös osa Falay Transition Design -kollektiivia kehittämässä kehollisia ja luovia menetelmiä edistääksemme kestävyysmurrosta yhteiskunnassa.

 

TYÖPAJA 1 

Tyhjä sivu – Luovan kirjoittamisen työpaja

Tarjoamamme luovan kirjoittamisen paja edistää henkistä hyvinvointia ja samalla lisää luovuutta ja merkityksellisyyden kokemusta. Työpaja tarjoaa uuden lähestymistavan kirjoittamiseen ja auttaa pysähtymään hetkeen.

Miksi valita luova kirjoittaminen:

Meillä ihmisillä on ainutlaatuinen kyky ilmaista itseämme sanallisesti ja kehittyä siinä paremmiksi. Löydämme sanoja abstrakteille tunteille ja myös saamme elämäntarinaamme hahmoteltua ymmärrettävään muotoon ja unelmoimme tulevaisuutta.

Selkeitä tavoitteita korostava yhteiskuntamme kuitenkin ylikorostaa sanojen käyttämistä kategorioimiseen ja tykkäämme asioiden laittamisesta laatikoihin ja kaavioihin. Nyt olemme kuitenkin tilanteessa, jossa maailmassa myrskyää, arki on raskaampaa ja työelämä on murroksessa. Helppoja vastauksia ei ole ja meillä on oltava paremmat kyvyt hallita monimutkaisuuksia ja suhtautua luovasti muutoksiin. Tämä edellyttää kykyä nähdä laatikoiden ulkopuolelle ja piirtää viivojen päälle.

Luova kirjoittaminen on tapa kehittää näitä taitoja, koska se tukee oman luovan puolen uudelleenlöytämistä, tunteiden sanottamista ja auttaa vaientamaan itsekritiikkiä kirjoittamiseen uppoutumisen kautta.

Työpajan sisältöä:

Merkityksellisyyden pohtiminen: Pysähdytään runouden avulla mielekkäisiin hetkiin ja opitaan kiinnittämään huomiota merkittäviin asioihin.

Läsnäolemisen taito: Hengitysharjoitusten myötä ja kirjoittamiseen keskittymällä tuodaan läsnäolevaa tietoisuutta, joka lisää hyvänolontunnetta.

Flow-tilan etsiminen: Ohjattujen vapaan kirjoittamisen tehtävien avulla tutkitaan kuinka flow-tilaan pääsee ja, mikä sitä estää.

TYÖPAJA 2

Viisas keho -
Kehollinen teatterityöpaja

Kehollinen teatterityöpaja tarjoaa uudenlaisen keinon parantaa työyhteisön henkeä ja edistää työhyvinvointia. Erinäisillä rentouttavilla ja hauskoilla kehollisilla teatteriharjoitteilla lisäämme kehotuntemusta, kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tulemme paremmiksi aistimaan myös toisen ihmisen tarpeita, jonka ansiosta ryhmätilanteet paranevat yhteisöissä.

Miksi valita teatterityöpaja:

Arjessa sana näytteleminen usein yhdistetään jonkun esittämiseen, jota ei olla. Sen sijaan varsinaisesti näyttelemisessä on ennen kaikkea kysymys siitä, että osaa ilmaista itseään paremmin oppimalla tuntemaan omaa kehoaan ja sen viestejä. Juuri siksi teatteriharjoitukset tarjoavat uniikin keinon parantaa hyvinvointia. Oman kehon tunteminen on tutkitusti yhteydessä myös toisen viesteille virittymiseen, mikä tekee meistä parempia vuorovaikutustilanteissa.

Työpajan sisältöä:

Mielen hyvinvointia: Hengitysharjoitukset ja keholliset harjoitteet vähentävät stressiä ja jännitystä. Työpaja opettaa osallistujia olemaan tietoisia omasta kehostaan ja sen liikkeistä. Kehotietoisuus taas lisää hyvinvointia.

Parempia vuorovaikutustaitoja: Oman kehon tuntemus edistää vuorovaikutusta toisen kanssa. Työpaja edistää myös non-verbaalista viestintää ja vahvistaa työkaverisuhteita.

Rohkeutta itseilmaisuun: Osallistujat oppivat olemaan rohkeampia omassa ilmaisussaan ja hiljentämään itsekritiikkiä.

 

...ja ennen kaikkea...

Hauskanpitoa: Työpajassa tehdään hauskoja yhteisiä matalan kynnyksen improvisaatiopelejä, jossa nauru on taattu! 

TYÖPAJA 3

Yhteinen rytmi - Tiimiälyä teatterin keinoin

Etätyön yleistyminen ja työn muuttuminen on vähentänyt taukotilassa naureskelua, mutta työelämän muuttuminen vaatii tiimeiltä entistä rautaisempaa yhteistyötä ja resilienssiä.

Työpajamme tarjoaa innovatiivisia luovia menetelmiä vahvistamaan tiimiälyä ja vuorovaikutusta. Toiminnallisten ja kehollisten harjoitteiden avulla pyrimme luomaan luottamusta tiimien kesken, edistämään syvempää yhteyttä ja opettamaan tietoista kuuntelemista.

Miksi valita juuri tämä työpaja:

Elämme keskellä moninaisia ja ennalta-arvaamattomia kriisejä, joissa ongelmat käyvät yhä kompleksisimmiksi. Tavalliset tavat ratkaista ongelmia eivät enää riitä. Lisäksi tekoälyn kehittyminen edellyttää ihmistiimeiltä sitä, mikä on meidän erityisyytemme: luovuus, abstakti ajattelu sekä tunteet ja kehollisuus. Tämä työpaja vahvistaa juuri näitä osa-alueita.

Harjoittelemme taitoja kuten läsnäoloa, monimuotoisuuden hallintaa ja uteliaisuutta. Näemme teatterin leikkisyydessä potentiaalia, koska sen avulla voimme kokeilla uusia asioita pelkäämättä epäonnistumista.

Työkalupakistamme löytyy fyysisen teatterin ensembletyötä ja luovan kirjoittamisen metodeja sekä pelillisiä harjoitteita.

Työpajan sisältöä:

Kehollisia harjoitteita, koska parempi kehoyhteys lisää sanattoman viestien lukutaitoa ja tietoista läsnäoloa.

Luovaa kirjoittamista merkityksellisyyden kokemuksen pohtimiseen, koska yhteisen suunnan löytäminen lisää tiimin yhteyttä ja motivaatiota.

Pelillisiä improvisaatioharjoitteita, joissa mokataan varmasti ja tutkitaan haavoittuvuutta lempeästi. Epäonnistumisen pelko estää uusien ajatusten tuomista julki ja lamaannuttaa tuttuihin kaavoihin.

Teatterin ensembleharjoitteita, joissa etsitään parviälyä ja harmoniaa. Tietoisesti hetkeen ja muiden läsnäoloon virittyminen auttaa aistimaan ryhmää ja auttaa kunnioittamaan tiimin monimuotoisuutta.

 

 

TYÖPAJOJEN OHJAAJAT 

Tulevaisuustaiteilijat

Saaramaria on utelias, kirjoja ahmiva ikuinen oppija ja ammattikirjailija (Aberyrthwyth University). Hän kirjoittaa runoja, näytelmiä ja käsikirjoituksia ja on Nordic Drama Cornerin edustama. Hän käyttää luovaa kirjoittamista systeemisten muutosten työkaluna ja ammentaa työpajoissaan flow-tutkimuksesta sekä käytännöllisestä filosofiasta.

Erika on äiti, innokas liikkuja ja teatteriohjaamisen ammattilainen (Essex University) ja hänen erityisosaamistaan on fyysinen teatteri, jossa kehollinen ilmaisu on keskiössä. Ammattipedagogina (Oulun Yliopisto) ja yli kymmenen vuoden kokemuksella, Erika Evan ote ohjaajana ja fasilitaattorina on lempeä ja leikkisä.

 

 

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja räätälöidään teidän tarpeisiin sopiva hinta ja paketti.

Erika Eva: erikaeva@erikaeva.com / 0503314045

Saaramaria Kuittinen: saaramaria@ekatatheatre.com / 0503236345

Voit myös varata tästä 30-minuutin ilmaisen keskusteluajan.